Корабно агентиране

Корабно агентиране - всички големи пристанища Варна( Леспорт, ПЧМВ, Терминалите Изток и Запад), Бургас (Терминалите Изток и Запад), Балчик, Несебър. Доказателство за нашия професионализъм е дългогодишните ни договори с корабособственици, между които и екслузивен контракт с V Ships Leisure/Monaco.


През последните 13 години сме агентирали над 300 кораба, различни по големина( от 150 до 15 000 GT) и по предназначение( както кораби за генерални товари, така и пасажерски). Обслужваме всички големи пристанища - Варна( Леспорт, ПЧМВ, Терминалите Изток и Запад), Бургас (Терминалите Изток и Запад), Балчик, Несебър. Доказателство за нашия професионализъм е дългогодишните ни договори с корабособственици, между които и екслузивен контракт с V Ships Leisure/Monaco и BBC Chartering GmbH. Ние сме фокусирани във всички аспекти на агентийските и спедиторски услуги – от организация на товаренето, наблюдение, контейнерен контрол, вътрешен транспорт до качествен / количествен контрол, шипшандър и бункеринг, укрепване, дънидж, складиране и стифадоринг. Нашата главна цел – да оптимизираме разходите за нашите принципали, предоставяйки в същото време качествено обслужване(ISO 9001:2008) certified).

Предлагаме корабно агентиране във всички Български морски пристанища и гарантираме:
- дължимата грижа и защита на интересите на корабоственика
- максимално ограничение на раходите за корабоственика
- всекидневно информация за претоварни операции и очаквано отплаване
- детайлен краен дисбурсмент
- връщане на надвнесени суми в ползва на корабоственика в най-кратки срокове.