За контакти и информация


Юнишипинг Интернешънъл ЕООД
ул. Цар Симеон I №29
9000 – гр. Варна
България
Тел: +359 52 606757
Факс: +359 52 606758
URL: www.Unishipping.net, www.unishipping.eu
E-mail: Info@unishipping.net

Сертификат за Управление на качеството по ISO 9001:2015. Сертификат номер 35254/17/S, издаден от RINA
Юнишипинг Интернешънъл действа ексклузивно според Общите спредиторски условия на Националната асоциация на бъгарските спедитори.

ДДС No BG-103095870   


View Unishipping International in a larger map