Стъпка нагоре


ISO 9001:2015

През всичките години на перфектн обслужване, придобихме Сертификат за Управление на качеството по ISO 9001:2015 от RINA. Вярваме и винаги сме вярвали в поддържане на висококачествени стандарти. Ние наблягаме на клиентското удовлетворение и обслужване и наблягаме на непрестанното подобрение на организацията ни. Защото Вашият успех е и наш успех.