Морски транспорт

Морски транспорт от Юнишипинг Интернешънъл. Фирмата специализира транспорт в цял свят на Насипни товари, Генерални товари


Фирмата е специализирана в морски транспорт на генерални товари.

Съществена част от дейността е свързана с морски транспорт на:
- Извънгабаритни товари
- Свръхтежки товари
- Опеасни товари IMO клас 1

Линиите, които облужваме, без да се ограничаваме с тях, са:
- Черно море – Блатийско море, включително р. Дунав и Каспийско море
- Далечен Изток – Черно море и Средиземноморието

Индивидуалното отношение към всяко запитване гарантира способността за предлагане на ефикасно транспортно решение конкретно за Вашия товар.