Мултимодален траспорт


Речният транспорт и р. Дунав играят определяща роля в комбинираните транспорти, организирани от нас и редуцират значително комплексната транспортна цена. Ние доставяме товари от склад/фабрика на изпращача до товарното пристанище и от разтоварното пристанище до крайната дестинация посредством авто или ж.п. транспорт. Имаме опит в доставка врата-врата на тежкотоварни колети и извънгабаритни товари.

Нашите клиенти могат да се възползват от нашите общи транспортни цени за всякакви тежкотоварени колети, без значение къде се намира в Западна Европа, включително доставка с камион до най-близкото дунавско пристанище, претоварни операции на речен кораб и доставка до вътрешна точка в Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, постредством комбинаран транспорт през Регенсбург, Дегендорф, Щраубинг до горните страни. Организираме също комбиниран транзит речен-авто/ж.п-морски на стоки през Българските пристанища Русе, Варна, Бургас.