Чартъринг и брокераж


Нашата ориентация като релации е от/за Далечния Изток, Средиземно море, Черно море, и р. Дунав. Работим с корабособственици разполагащи с кораби с дедуейт от 1000 до 20,000 тона, както и речно-морски кораби специализирани за превоз на тежки колети и опасни товари.

Юнишипинг Интернешънъл има богат опит в тази област и разчита на екип от квалифицирани експерти да осигурят коректната обработка на извънгабаритни товари с най-високи параметри от фабриката до монтажната площадка. Организирали сме успешно транспорт по много мащабни проекти, успявайки да подсигурим специално оборудване за товари с огромно тегло и размери. За последната година сме чартирали около 10 кораба, между 2 и 3000 тона, доставяйки свръх тежки индустриални товари от и за Източна и Западна Африка, Южна/Северна Америка и Далечния Изток.

Фирмата е специализирана в морски транспорт на генерални товари.

Съществена част от дейността е свързана с морски транспорт на:
- Извънгабаритни товари
- Свръхтежки товари
- Опасни товари IMO клас 1,2,3

Линиите, които облужваме, без да се ограничаваме само с тях, са:
- От / за Черно море – Блатийско море, включително и Каспийско море
- От / за Далечен Изток – Черно море и Средиземноморието

Индивидуалното отношение към всяко запитване гарантира способността за предлагане на ефикасно транспортно решение конкретно за Вашия товар.

Услугите, свързани с чартирането и брокеража, които предлагаме са следните:
- Първоначална справка с пазарните цени и индикативна цена
- Предлагане на най-ефикасното логистично решение
- Изпълнение на възложената задача

В основата на нашето гарантирано изпълнение на транспорта е:
- Дългогодишен опит
- Познаване в детайли на морския и мултимодалния транспорт
- Лична отговорност и грижа за Вашия товар