Послание на мениджмънта


През последните десетилетия светът се превърна от отделни национални икономики в глобален и взаимно свързан пазар, основан на електронната търговия и дистрибуция на продукти, услуги и информация по целия свят. Бизнесът и пазарите не са вече ограничени географски и геополитически, а свързани в комплексна международна мрежа. От национални фирми, заедно с глобалния бизнес, компаниите се превърнаха в международни корпорации.

Транспортът и комуникационните технологии имат водеща роля в процеса на глобализация. По своята същност, глобализацията означава свободен поток от стоки, хора и информация, които транспортът и логистичната индустрия трябва да подпомага. Следователно, транспортната индустрия претърпява фундаментални промени и преструктурирания, за да може да отговори и да провокира новите нужди на глабалната дигитална икономика.

Традиционната спедиторска компания се ангажира с доставка само на стока от точка А до точка Б. Модерният доставчик на спедиторски и логистични услуги предлага не само физическото движение на стоките, но също и консултация на клиента, надежност, точност, гъвкавост, иновативност, логистични решения насочени към отделния клиент, всестранни напредничави логистични услуги, базирани на изпитан ноу-хау и международни мрежи и източници.

Осъзнавайки глобалното развитие, Юнишипинг Интернешънъл върви в крак с него.Бидейки дълбоко отдадени на нашата мисия и визия, ние всеки ден посрещаме предизвикателствата на постоянно променящия се пазар и насочваме възможностите му изцяло към нашите клиенти. Именно това ни поставя на пазара като една от водещите компании в бранша.

Ние приемаме лично Вашите транспортни и логистични нужди ! Поставяме пред нас винаги по-високи и по-високи стандарти, стремейки се постоянно към тях. Нашият високо квалифициран и мотивиран екип знае, че няма универсално транспортно решение, затова винаги е напълно отдаден, прилага фирменото ноу-хоу и иновативни идеи, за да състави ефикасно и ефективно транспортно решение, което ще удовлетвори нуждите и изискванията на клиентите.

Георги Белев
Управител