Ж.п. транспорт

Ж.п транспорт - един от най-икономичните транспортни методи


Ж.п транспортът е един от най-економичните транспортни методи, особено за солидни обеми товари. Юнишипинг Интернешънъл и богат опит в огранизацията и изпълнението на жп транспорт на всякакъв товар. Високо квалифицирани специалисти ще се погрижат за всички операции свързани с товарене/разтоварване на товара Ви на/от вагони и ще осигурят изпращането му до дестинацията фиксирана в графика. Главни дестинации са страните от ОНД и Монголия.