Застраховане


Предлагаме единствена по рода си застрахователна полица включваща богат набор от морски и други рискове. Лесна за ползване, онлайн сертификация и 24часово клиентско обслужване. Освен това, всяка застрахователна програма е ориентирана към конкретната нужда на клиента и можете да разчитате на нашите дълготрайни отношения с Европейски застрахователи и брокери.

Предлагаме:
- Международно покритие:
- Конкурентни премии:
- Покритие на цялата транспортна верига