Речен транспорт

Речен транспорт в сътрудничество с много корабособственици. Гарантираме изпълнение на големи договори за транспорт, надвишавайки възможностите на само една шипингова компания. Използвайки р. Дунав, ние избягваме ограниченията на авто и ж.п. транспорта за превоз на свръхтежки и извънгабаритни товари от и за Европа.


В сътрудничество с много корабособственици, ние гарантираме изпълнение на големи договори за транспорт, надвишавайки възможностите на само една шипингова компания, както и превоз на частични товари в компинация с товари на други наши клиенти. Използвайки р. Дунав, ние избягваме ограниченията на авто и ж.п. транспорта за превоз на свръхтежки и извънгабаритни товари от и за Европа.

Посредством речния канал Рейн-Майн-Дунав, ние организираме речен транспорт с или без претоварване(в зависимост от размерите на товара) между Дунавските пристанища, Северно европейските и атлантическите пристанища, както и до други големи плавателни реки, част от Европейската вътрешна водна мрежа.