Превоз на асфалтова фабрика до Испания Декември 2016

През Декември 2016/Януари 2017 Юнишипинг получи отново договор този път да превози орбратно от Халмеу Румъния близо до Унгарската граница през Констанца до Кастелон Испания асфалтова фабрика, състояща се от 5 модула 1 х 20" + 1 х 40" и няколо допълнителни колета, целия товар извънгабаритен с излкючение на двата контейнера общо 9 колета 200 тона. Най-големия колет беше с размери 19.5х3.26 х4.60 м=54т, и още един с размери 20.12 х 3.20 х 4.50 м=54 т. Същата фабрика беше преозена от нас през Юни 2014 г от Кастелон до Халмеу. Въпреки тежката зима и трудните условия доставката беше направена на време. Ние бяхаме също така анагжирани и с чартъринга от Кастелон - Констанца - Кастелон, както и с разтоварването, разкрепването, натоварването, укрепването, правене на заварки и сървей при получаването и изпращането на стоката обратно.