Компоненти за ветрогенератор Nordex M60 Октомври 2016

През Октомври 2016, Юнишипинг Интернешънъл ЕООД достави 1 пълен комплект компоненти за ветрогенератор Nordex M60 адрес в DE-27478 Cuxhaven през пристанище Пасау и пристанище Русе, до площадки в района на Каварна. Общото количество на товара беше 7 единици /80 т/. Компонентите с най-големи размери бяха перата с дължина 29.65м, диаметър 2.90м и тегло 4,200 кг, както и гондола с размери 8.45 / 3.00 / 3.75 m = 48.200 кг. Юнишипинг бяхме също отговорни и за всички претоварни операции на площадката за разтоварване в с Иречек.